Aktivism i ett föränderligt klimat


Ledare för Perspektiv 2019/2020 


Under hösten 2019 fyllde Svalorna Indien Bangladesh 60 år och bjöd in till stort jubileumsfirande i sina lokaler i Lund. Bland gästerna fanns några av Svalornas första pionjärer som åkte till Indien på 60-talet. På den tiden skedde resan till Indien med båt och praktikperioden varade 18 månader. Mycket har förändrats sedan dess. Vi som medverkar i detta magasin kallas inte längre pionjärer och rollen som praktikant har också ändrats. Pionjärernas uppgift var att bidra med specifika kunskaper till arbetet på plats, medan dagens praktikanter lär sig om rättighetsbaserat arbete på gräsrotsnivå. Varje tid har sina förutsättningar och utmaningar. Under våra 4,5 månader i Indien har vi sett på nära håll hur Svalornas partnerorganisationer arbetar i en tid som präglas av stora förändringar och politisk instabilitet.  

I samband med självständigheten 1947 trädde Indiens konstitution i kraft för 70 år sedan. Konstitutionen la grunden för landets demokrati och fundamentala rättigheter, oavsett religion, kasttillhörighet, kön eller sexualitet. Den har länge varit en förenande utgångspunkt i det mångkulturella Indien. På senare år har konstitutionen dock blivit föremål för angrepp. Hindunationalismens frammarsch och den nya medborgarskapslagen har väckt frågor om minoriteters ställning i landet. Handlingsutrymmet för civilsamhället har begränsats, inte minst genom att restriktioner på utländsk finansiering blivit hårdare. Djupt rotade uppfattningar om traditionella könsroller fortsätter inskränka kvinnors möjligheter till politiskt deltagande. I takt med att relationer över kast- och religionsgränser blir vanligare blottläggs den indiska hederskulturen och unga människor mördas och förtrycks av sina släktingar. Samtidigt som Svalornas partnerorganisationer verkar i ett föränderligt samhällsklimat påverkar klimatförändringarna människors livssituation. Torkan gör livet svårt för de som försörjer sig på jordbruk. Urfolk tvingas överge sina marker på grund av naturkatastrofer och riskerar att förlora sitt kulturella arv och levnadssätt. 

Men trots utmaningar och svåra livsöden är det inte en känsla av uppgivenhet som har präglat vår utlandspraktik. Under vår tid i Indien har vi sett hur Svalornas partnerorganisationer fortsätter sitt arbete oavsett vilka politiska vindar som blåser. Det indiska civilsamhället utstrålar en outtröttlig kraft. I denna upplaga av Perspektiv vill vi lyfta berättelser från de som verkar för att försvara landets konstitution och förverkliga dess innehåll. Vi vill ge dig som läsare förutsättningar att förstå den kontext som formar indisk aktivism. Vi hoppas kunna förmedla de utmaningar som Svalornas partnerorganisationer står inför men också visa på hur mycket vi kan åstadkomma när vi arbetar tillsammans. 

Trevlig läsning!  

Redaktionen Foto: Cecilia ÖstmanRedaktionsmöte i Bangalore
Publiceringen av Perspektiv 2019/2020 har tyvärr försenats på grund av Covid-19.                  


Äldre nummer av Perspektiv finns tillgängliga här: