I Indienpodden har Svalornas utlandspraktikanter sedan 2016 diskuterat allt från sociala rörelser, kvinnors rättigheter till traditionell ekologisk kunskap, jordbruk och klimatfrågor.

I säsong 4 av Indienpodden handlar avsnitten om livet som utlandspraktikant, kastsystemet, odling för att stå emot klimatförändringar, landrättigheter och kvinnors rättighete1. Livet som praktikantI första avsnittet av årets upplaga av Indienpodden berättar de nyss hemkomna utlandspraktikanterna Elin, Linnéa och Natalie om deras respektive upplevelser. De pratar bland annat om fördomar & kulturkrockar de hade innan avfärd, hur vardag och arbetsuppgifter såg ut och hur organisationerna påverkas av den rådande pandemin. 


Lyssna här2. Om kastsystemet: Indiens osynliga apartheid 

I den svenska grundskolan får vi lära oss om de fyra övergripande kasten (brahminer, kshatriyas, vaishyas, shudras) och kopplingarna till hinduismen men ungefär där brukar kunskapen om det indiska kastsystemet ta slut. Ändå går det inte att förstå Indien utan att förstå kastsystemet som dagligen påverkar miljontals människors liv. Daliter, så kallade kastlösa, är en mycket utsatt grupp i Indien och förtrycket och våldet är utbrett i så väl storstäder som på landsbygden trots att den indiska konstitutionen för över sextio år sedan förbjöd alla former av kastdiskriminering. I det här avsnittet berättar Ida, Linda och Johanna om sina personliga erfarenheter av kastsystemet, reder ut om man bara utifrån någons utseende kan se kasttillhörighet, och diskuterar varför vi i väst kan så lite om kastsystemet.

Lyssna här
3. Ekologisk odling mot klimatförändringarMånga delar av södra Indien har de senaste tio åren sett en förändring med ett allt torrare och regnsnålt klimat. Detta påverkar jordbruket markant och klimatförändringarna gör att småskaliga bönder måste ställa om sitt jordbruk. Så hur odlar man bäst på på jordar som knappt får någon nederbörd? Vilka metoder finns för ekologiskt jordbruk som är anpassningsbara till ett mer oberäkneligt klimat? Hur gör man ekologiskt gödsel? Vilket djur spelar en stor roll för det ekologiska jordbruket i Indien? Detta och mycket mer samtalar Klara och Cecilia om baserat på deras upplevelser från organisationerna Deccan Development society och Kudumbam.

Lyssna här4. Landrättigheter 


Rätten till marktillgångar är en ständigt central fråga inom biståndsarbetet kring jordbruk och skogs rättigheter. Men vad innebär egentligen begreppet landrättigheter i praktiken? Hur ser problematiken ut i en indisk kontext och varför är det viktigt att belysa? Detta diskuterar praktikanterna Cecilia och Linnea utifrån deras olika erfarenheter inom jordbruk och skogsrättighetsfrågor


Lyssna här 
5. Indiens starka kvinnorKvinnor har inte fått mycket uppmärksamhet i historieböckerna. Historien tenderar att fokusera på områden som domineras av män, och där kvinnor exkluderats. Men att kvinnor exkluderats från maktens korridorer betyder inte att de inte finns i kulisserna, och det betyder inte att de inte spelat en viktig roll. Som utlandspraktikanter har vi träffat kvinnor som på olika vis är med och skriver framtidens historia. I detta avsnitt av indienpodden kommer Linda, Elin och Emy att berätta om sina möten med några av dessa kvinnor samt vilka insikter och lärdomar de tagit med sig.Lyssna här 


Indienpodden