Emy Lynch

GRAMEENA MAHILA OKKUTA


Fältstudie MGNREGA
10 januari 2020 i byn Bevanattha
I slutet av december 2019 påbörjade 12 kvinnor, alla medlemmar i byn Bevanatthas Community Development Committee (en grupp startad av Svalornas partnerorganisation Grameena Mahila Okkuta för att hjälpa bymedlemmar stärka sina ekonomiska, sociala och politiska rättigheter), att gräva en kanal utanför byn. Kanalen ska förse byn med en stabil vattenkälla så att de kan odla grödor utan att vara beroende av regnsäsongen. Detta kommer också att skapa jobbmöjligheter för fler människor i byn. Arbetet är en del av den indiska statens program Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) som ger människor som befinner sig i fattigdom en möjlighet till inkomst. Det är dock många som inte vet att denna möjlighet finns, och det finns heller inte alltid politiskt stöd i byarna som kan hjälpa dem. I Bevanattha hade byns politiska representant inte informerat om möligheten till MGNREGA och andra bidrag som skulle kunna förbättra deras ekonomiska situation. Med hjälp av Okkuta kunde dock bymedlemmarna ansöka om MGNREGA-programmet, och kvinnorna som arbetar med MGNREGA är överens om att ”Okkutas omsorg får människor att vilja engagera sig i byn då det finns möjligheter att få hjälp. Andra byar som inte samarbetar med Okkuta har inte tillgång till bidrag och inte heller kunskap om dem. Byn Bevanattha har utvecklats mer än dem”.

Arbetet med MGNREGA i Bevanattha har gett 12 kvinnor arbete och en inkomst. Med hjälp av Okkuta har de även att besökt det lokala jordbruksdepartementet och ansökt om bevattningsrör för odling. Då jorden i byn är näringsfattig kunde de även ansöka om gödsel. Okkuta har försett kvinnorna med ett nätverk till lokala politiska institutioner så att de kan ansöka om bidrag och förmåner för att förbättra sin livssituation. Kvinnorna har sedan också delat med sig av informationen till andra i byn.

Kvinnornas största utmaning i arbetet med MGNREGA är att de inte får betalt. Enligt programmet ska de få betalt varje vecka, men efter 17 dagars arbete väntar kvinnorna fortfarande på sin första betalning. Lokala politiska representanter som ansvarar för programmet hävdar att det i nuläget inte finns tillräckligt med pengar för att betala arbetarna. Detta har lett till att förtroendet för lokala politiker sjunkit, men med hjälp av Okkuta försöker kvinnorna få en bättre bild av situationen, och hjälp att sätta press på dem så att betalningar kan ske. Arbetssäkerheten hos MGNREGA är låg då det är en tillfällig anställning, och samtliga kvinnor som arbetar i Bevanattha är oroliga för sin framtid och inkomst efter att arbetet avslutats. Fler initiativ krävs i framtiden för att försäkra ekonomisk stabilitet och tillväxt.


Foto: Linda Zetterström

Foto: Linda Zetterström
Foto: Linda Zetterström
Foto: Linda ZetterströmVideoföreläsning om Svalornas arbete med kvinnorättsorganisationen Okkuta